Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Lanckorona

 

Lanckorona, 22 maja 2018 r. 

INFORMACJA WÓJTA GMINY LANCKORONA O wPROWADZENIU TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LANCKORONA

Wójt Gminy Lanckorona informuje, że z dniem 29 maja 2018 roku wejdą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lanckorona na okres 3 lat zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja nr KR.RET.070.147.2018 z dnia 2 maja 2018 r.)

 

pobierz decyzję

 


Uchwałą Nr XVIII/149/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 2 listopada 2016 r. zostały zatwierdzone  taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Lanckorona.

Stawki z taryf oraz ustalone dopłaty obowiązują od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 
Uchwała nr XVIII/149/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 2 listopada 2016 r.
 
 

Uchwałą Rady Gminy Lanckorona z dnia 8 czerwca 2016 r. zostały przedłużone o sześć miesięcy obowiązujące stawki  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług

Stawki z taryf oraz ustalone dopłaty obowiązują od 01 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Uchwała nr XV/133/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 8 czerwca 2016 r.

TARYFY 2015/2016

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2080

Utworzono dnia: 18.02.2016

Dokument wprowadził:
Wacław Radoń

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

23.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

23.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

23.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

23.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

14.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

05.07.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

05.07.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

05.07.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

05.07.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

05.07.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

05.07.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

10.06.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

10.06.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

10.06.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

10.06.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

10.06.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

18.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

18.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

18.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

18.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

18.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Taryfy

18.02.2016, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Taryfy